Advokátní kancelář Brno
Mgr. Antonín Strouhal, advokát a Mgr. Tomáš Fabík, advokát

Úvod

Vítáme Vás
na stránkách advokátní kanceláře Mgr. Antonína Strouhala a Mgr. Tomáše Fabíka sídlící v centru Brna.

Naše advokátní kancelář zahájila činnost v roce 1993 a poskytuje komplexní právní služby pro fyzické i právnické osoby ve všech právních odvětvích.

Nabízíme vysoce odborný a odpovědný přístup k řešení právních problémů s důsledným využitím všech zákonných možností při prosazování oprávněných zájmů našich klientů.

Úvod
Mgr. Antonín Strouhal, tel.: 542214130, Mgr. Tomáš Fabík, Dvořákova 4, 602 00 BRNO, info@advokatnikancelarbrno.cz