Advokátní kancelář Brno
JUDr. René Hušek, advokát a Mgr. Antonín Strouhal, advokát

Úvod

Vítáme Vás
na stránkách advokátní kanceláře JUDr. René Huška a Mgr. Antonína Strouhala sídlící v centru Brna.

Naše advokátní kancelář zahájila činnost v roce 1993 a poskytuje komplexní právní služby pro fyzické i právnické osoby ve všech právních odvětvích.

Nabízíme vysoce odborný a odpovědný přístup k řešení právních problémů s důsledným využitím všech zákonných možností při prosazování oprávněných zájmů našich klientů.

Úvod
JUDr. René Hušek, tel.: 542214018, Mgr. Antonín Strouhal, tel.: 542214130, Dvořákova 4, 602 00 BRNO, info@advokatnikancelarbrno.cz